Iskolánk bemutatása

 

iskola

Iskolánk Hajdú-Bihar megye egyik legrégibb szakképző iskolája. Fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Beiskolázási körzete regionális. Alapítása óta sok szakmában több ezer szakmunkást képzett az évtizedekig megyei igazgatású intézet, majd az anyaintézetből fokozatosan kiváltak a város és a megye szakmunkásképző iskolái, végezetül 1994-ben az iskola neve is megváltozott. Névadója Baross Gábor, a XIX. század vasminisztere, akit határozott, céltudatos és következetes tevékenységéért, a vasút területén végrehajtott reformjaiért, az iparfejlesztésben és a tanoncképzés korszerűsítésében szerzett érdemeiért választottuk iskolánk névadójául.

Az intézet mai helyére, a Homokkertbe, azon belül is a Budai Ézsaiás utca 8/A. szám alá 1970-ben költözött, az akkor újonnan épített iskolába, tanműhelybe és kollégiumba, hátrahagyva az évtizedekig otthont adó Burgundia utcai épületet. Az intézet szakmai profilja leszűkült, csupán a fémipari szakmák kerültek az új épületbe költöző iskola képzési rendszerébe. Az akkori gazdasági-társadalmi körülmények között iskolánk számára ez kitüntető helyzetet jelentett, hiszen számos nagyvállalat számára képezte a szakember-utánpótlást.

Az iskola vezetősége és tantestülete azonban már a 70-es években felismerte, hogy a szakmunkásképzésen kívül más lehetőséget is kínálnia kell a tanulni vágyóknak. 1974-ben beindította a szakmunkások szakközépiskoláját, amely átalakult formában önálló nevelőtestülettel igen nagy érdeklődés mellett működik ma is.

A rendszerváltozást követően, a képzési kínálat kiszélesítése érdekében bekapcsolódtunk a szakközépiskolai képzésbe, először csak fémipari szakmákban, majd számítástechnikai vonalon is, amelyre az igény napjainkban egyre nagyobb.

A közelmúlt és a jelen gazdasági életének hatására kirajzolódott a szakképzéssel szemben támasztott igény. A létszám, a színvonal, az új szakmák bevezetése, az OKJ szerinti szakmai képzés arra ösztönözte a nevelőtestületünk tagjait, hogy hasonlóan, mint a demográfiai hullám csúcsán, majd a társadalmi átalakulás utáni helyzetben, hatékonyabb, új nevelési eszközökkel végezzék oktató-nevelő munkájukat. A nevelőtestület tagjai törekszenek a szakmai-pedagógiai látókörük szélesítésére, aktívan részt vesznek a szakmai és pedagógiai továbbképzéseken.

Tanulóink jelenleg, és várhatóan a jövőben is elsősorban Debrecen és a megye településeinek általános iskoláiból kerülnek ki, de előfordulnak más megyéből beiskolázott tanulók is intézetünkben. Elsősorban a szakiskolai orientáltságú és szakiskolai szakmai képzésben részt vevő tanulókra igaz, hogy a többi középiskoláshoz viszonyítva jelentős a szociális hátrányuk, sok tanuló halmozottan hátrányos helyzetű. Erkölcsi, esztétikai érzékük, a kultúra iránti igényük, alapműveltségük, tárgyi tudásuk, írási-olvasási készségük alacsony szintű. Iskolánk igen nagy hangsúlyt helyez a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, megtartására, a tehetséggondozásra, a képességek kibontakoztatására.

A beiskolázott tanulóknak az iskola alternatív lehetőséget nyújt a képzési idő, az iskolatípus és a megszerezhető végzettség tekintetében. Így tanulóink részt vehetnek szakiskolai és szakközépiskolai képzésben egyaránt. A szakközépiskolai érettségi után OKJ szerinti szakmai képzésben vehetnek részt, vagy egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytathatnak. A szakmunkások a szakmai vizsga után másodszakmát, vagy érettségi bizonyítványt is szerezhetnek intézetünkben.

A 2011/2012-es tanévtől előrehozott, modern szakképzés keretében ismételten megindult a szakképzés a szakiskola 9. évfolyamán.

A Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium a 2013/2014-es tanévtől kezdődően, a 9. évfolyamtól felmenő rendszerben a közismereti képzést tekintve közismereti kerettantervi, a szakmai képzést tekintve pedig szakképzési kerettantervi képzést végez a szakiskolai képzés keretében.

Az iskola a szakiskolai képzési rendszerben gépészet, közlekedés szakmacsoportban gépi forgácsoló, ipari gépész, hegesztő, épület- és szerkezetlakatos, illetve karosszérialakatos szakképesítések megszerzésére irányuló képzések tekintetében folytat oktató-nevelő munkát.

A Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően, a 9. évfolyamtól felmenő rendszerben a szakközépiskola 9-12. évfolyamán kerettantervi és ágazati képzést végez.

Az iskola a szakközépiskolai képzésben gépészet, közlekedés és informatika szakmacsoportban, gépészet, közlekedés és informatika ágazatban végez oktató-nevelő munkát, gépgyártás-technológiai technikus, közúti közlekedésüzemvitel-ellátó, informatikai rendszergazda és szoftverfejlesztő szakokon.

Az iskolánk akkreditált ECDL vizsgaközpont, ahol diákjaink a 4 tanítási évük alatt – könnyen – megszerezhetik a nemzetközi ECDL jogosítványt.

Választható idegen nyelv: angol és német nyelv. A felvett tanulók részére lehetőségeinkhez mérten gyakorlati képzőhelyet biztosítunk. Az iskolánk kollégiumában kollégiumi ellátás biztosított.

2009. július 1-től intézményünkbe került a város összes önkormányzati esti, levelezős tagozatos diákja.

2013. január 01-től iskolánk fenntartója, működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete. Ezen időponttól kezdődően új nevünk Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium.

Debrecen, 2013. október 4.

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!       felveszem a kapcsolatot

×
Piacképes szakmákkal Téged is várunk!