Közzétételi lista

 

229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján:

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót

- Beiskolázási kiadvány

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát

Beiratkozás: 2021. június 22-24.

Közzétételi lista osztályok csoportok

c) Az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként - a fenntartóval való egyeztetést követően - az iskola igazgatója dönt. A térítési díjakkal és tandíjakkal kapcsolatos szabályozásról a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 34-36. §-a szerint a fenntartó szabályozása alapján az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt az intézményvezető kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. 

Térítési díjköteles: a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a köznevelési közfeladatok,a független vizsga,az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája,a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait

Kollégiumi törvényességi ellenőrzése

a) Értesítés hatósági ellenőrzés megindításáról

b) Hatósági ellenőrzési eljárás megszüntetése

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

    Eseménynaptár (feltöltés alatt)

Nyitvatartási idő:
Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.00 órától este 21.00 óráig vannak nyitva. A kollégium miatt éjszakai és hétvégi portaszolgálat működik.

  Ügyintézés
Hétfő 8:00 – 15:30
Kedd 8:00 – 15:30
Szerda 8:00 – 15:30
Csütörtök 8:00 – 15:30
Péntek 8:00 – 14:30f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Gyakornok fokozatú kolléga: 0 fő
Pedagógus I. fokozatú kolléga: 47 fő
Pedagógus II. fokozatú kolléga: 8 fő
Mesterpedagógus fokozatú kolléga: 8 fő

g) a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és a Pedagógiai Programot tartalmazza.

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

 

(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét

b) a szabadidős foglalkozások körét

c) az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét

d) a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát.

Csoportnév

Létszám

Hely

K1

19

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

K2

17

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

K3

14

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

K4

20

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

K5

18

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

K6

21

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

K7

17

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

K8

19

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

 K9  13 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.
Középiskolai Sportkollégium
 K10  12 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.
Középiskolai Sportkollégium
 K11  20 4032 Debrecen, Böszörményi út 140.
Veres Péter Kollégium

K12

20

4032 Debrecen, Böszörményi út 140.
Veres Péter Kollégium

 

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!       felveszem a kapcsolatot

×
Piacképes szakmákkal Téged is várunk!