A Híd utcai központi tanműhely átadása

A Híd utcai tanműhely
A Híd utcai tanműhely

A Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Híd utca 4-6. szám alatt található Központi Tanműhelyét 2010. október 13.-án adta át a tanulók használatába Boros Zsolt, az iskola műszaki igazgatóhelyettese és Pappné Gyulai Katalin, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási Osztályának Osztályvezető Asszonya.

 

"A kemény munka, az elhivatottság, és a hit túljuttat bármin, és segít valóra váltani mindent." Chester Bennington gondolatával köszöntötte Boros Zsolt az egybegyűlt ünneplő közösséget.

A műszaki igazgatóhelyettes elmondta, hogy fontos mérföldkő az iskola életében a 2010-es év, mert az intézmény ebben az évben ünnepli 40. születésnapját, továbbá meghatározó az október 13-i nap azért, mert 13 év elteltével ismét az iskola tanműhelye előtt állhattak.

Az elmúlt 13 évben bérbe adott épületrész 2010. július 15-vel került ismét az intézmény gondozásába.

Boros Zsolt műszaki igazgatóhelyettes
Boros Zsolt műszaki igazgatóhelyettes

Az intézmény alapító okiratában a Híd utca 4-6. szám alatti 13527/3. helyrajzi számú tanműhely az iskola telephelyeként került bejegyzésre. 1997-től a fő tevékenységi körében gyakorlati oktatást végző "Szak-Szolg 97" Kft. bérelte, illetve üzemeltette az épületet, de a gazdasági társaság 2010. július 15-vel befejezte oktatási tevékenységét. Az itt gyakorlati idejüket töltő tanulók további gyakorlati képzése megoldandó problémaként jelentkezett az iskola életében.

Másik problémaforrás volt az intézmény számára a Debreceni Autójavító és Kereskedelmi Szövetkezet felszámolása, így az ott gyakorlati idejüket töltő tanulóknak is biztosítani kellett a gyakorlati képzés helyszínét, hiszen a 2010/2011-es tanévtől a cég nem foglalkozik tanulóképzéssel.

A két említett gazdálkodó szervezetnél évente közel 70 tanuló gyakorlati képzésének lebonyolítását tudta az iskola megoldani.

A kialakult helyzet következménye lehetett volna, hogy amennyiben a két gazdálkodó szervezet megszűnése után az iskola nem tudja biztosítani a tanulók gyakorlati képzését, úgy bekövetkezhetett volna az a szomorú helyzet, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartásában működő szakképző intézmények egyikében sem lett volna karosszérialakatos képzés, illetve szakember utánpótlás, ugyanis jelenleg csak a Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium folytat ilyen jellegű elméleti oktatási tevékenységet. Másik súlyos következmény lehetett volna az említett közel 70 fő tanulói jogviszonyának megszűnési veszélye.

2010 tavaszán az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság pályázatot írt ki a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész decentralizált keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatására. Az iskola a pályázati lehetőségben látta a probléma megoldását. Szondi Jenő igazgató Úr és Boros Zsolt műszaki igazgatóhelyettes Úr megkereste Hajnal János Urat, az ALFÖLD Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatóját a problémával és a lehetséges megoldással. Az ügyvezető igazgató Úr az ALFÖLD partnerintézményeként lehetőséget biztosított az intézmény számára a decentralizált pályázaton való részvételre.

A felújítandó karosszérialakatos műhelyrész…
A felújítandó karosszérialakatos műhelyrész…

Az épület kiürítésének idején szembesült az iskola azzal a ténnyel, hogy nagyon elhasználódott, és sürgősen felújításra szorul. Több építőipari cég közül - az épület állapotfelmérését, kivitelezési tervdokumentációk benyújtását követően - a legkedvezőbb ajánlatot adó társasággal kötött szerződés után júliusban megkezdődött az épület részleges rekonstrukciója. Ennek során a külső homlokzat valamint a karosszérialakatos tanműhely, az oktatói iroda és az előtér belső festése, a karosszérialakatos műhelyrészbe hőszigetelt ajtók beépítése, padozatának burkolása, villamoshálózatának felújítása valamint a műhely vízellátó rendszerének korszerűsítése történt.

A felújítás bruttó 5.829.930.-Ft-os finanszírozása az ALFÖLD Szakképző Kft-n keresztül a gazdálkodó szervezetek által befizetett szakképzési hozzájárulásból történt.

A Központi Tanműhelyben került kialakításra egy korszerű, modern technológiával felszerelt karosszérialakatos műhelyrész.

…és a felújított, gépesített karosszérialakatos műhelyrész
…és a felújított, gépesített karosszérialakatos műhelyrész

Az intézmény az ALFÖLD Szakképző Kft. partnerintézményeként sikeresen pályázott a korábban említett decentralizált pályázaton. Az összesen bruttó 9.999.950.-Ft beszerzési forrásból a 180 m2 alapterületű műhelyrészben 2 db 2,7 tonnás karos emelő, 1 db 2 toronnyal rendelkező huzatópad, hozzá modern szoftverrel ellátott mérőrendszer, továbbá 1-1 db alumínium- és acéllemezek egyengetésére is alkalmas spotter, kompresszor, 4 készlet speciális karosszérialakatos szerszámkészlet, szélvédőkivágó valamint levegős fűrész került beszerzésre, beüzemelésre.

Emellett szakképzési hozzájárulásból - bruttó 1.170.000.-Ft értékben - 12 satuval és szerszámokkal felszerelt alapképzésre alkalmas asztalok kerültek beszerzésre.

Az épület további szépítésének anyagköltségére az iskola költségvetéséből közel 500.000.-Ft került kifizetésre. Az iskola technikai dolgozóinak, az oktatók által irányított tanulóknak munkájaként készült el az épület előtti kerítés, a parkolóhelyek kialakítása, a parkosítás, a Lónyai utca felőli homlokzatra a felirat elkészítése és kihelyezése, a tanulói WC padozatának cseréje, üzemközi étkező és öltöző kialakítása, a fűtési rendszer részleges felújítása, valamint a további műhelyrészek belső festése és villamoshálózatának részleges felújítása.

Átalakításra került az eddig is szerkezetlakatos műhelyrészként funkcionáló helyiség, és a benne lévő satupadok, gépek, berendezések felújítása is megtörtént.

Ki lett alakítva a korábban hegesztő műhelyrészként majd raktárként üzemelő helyiségben egy kisebb szerkezetlakatos műhely, melyhez a satupadokat a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola biztosította az intézmény számára.

Jelenleg a tanműhelyben karosszérialakatos, szerkezetlakatos és géplakatos szakképesítésekben 3 szakoktató és a műszaki igazgatóhelyettes irányításával összesen 50 tanuló gyakorlati képzése biztosított.

Az iskola célja a korszerű technológiát jelentő gépek és eszközök beszerzésével: a szakképzésben résztvevők számára magas szintű, piacképes felkészítés biztosítása; a gyakorlati képzés fejlesztése; a karosszérialakatos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben megfogalmazott feladatprofilok és szakmai kompetenciák megfelelő és elvárt szinten és színvonalon való megvalósítása.

A műhely kialakításával biztosítottá válik a termelő vállalatok, vállalkozások gépeihez, eszközeihez hasonló gépeken és eszközökön való oktatás és gyakorlati képzés.

A tanulók gyakorlati oktatását tanulószerződéssel biztosító gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók feletti bázisként üzemelve, a nem megfelelő felszereltséggel rendelkező oktatóhelyeken lévő tanulók gyakorlati képzése is biztosítottá válhat behívásos rendszerben, ezáltal megismerkedhetnek a korszerű, modern gépekkel, eszközökkel és berendezésekkel. Ettől a tanévtől a szakmai vizsgák gyakorlati vizsgatevékenységei is ezekben a műhelyekben kerülnek lebonyolításra a fent említett szakképesítések esetében.

A korszerű karosszérialakatos tanműhely kialakítása szolgálja a moduláris szakképzés célkitűzéseit, hogy a legkorszerűbb módszerekkel, gépekkel és eszközökkel, a mai gazdaság és a mai tanulók felkészültségéhez, igényeihez illeszkedő megoldással történhessen a szakképzés. Ezáltal növekszik a fiatalok pályára kerülésének esélye, mely segíti a gazdasági innovációt, illetve hosszabb távon a képzés gazdasági haszna is mérhető. - tudtuk meg a műszaki igazgatóhelyettes tájékoztatójából.

A műhellyel kapcsolatos tájékoztatás után Pappné Gyulai Katalin osztályvezető Asszony és Boros Zsolt műszaki igazgatóhelyettes Úr közösen vágták át a szalagot.

A szalagátvágás pillanata
A szalagátvágás pillanata

A műhely közös bejárása után egy kötetlen beszélgetés keretében zajló állófogadás közben került vetítésre az a film, amely a Központi Tanműhely átalakulásának, megújulásának mozzanatait mutatta be.

Debrecen, 2011. április 4.

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!       felveszem a kapcsolatot