Szakmai gyakorlati szintvizsga

A szintvizsgával kapcsolatban a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

28. § (1) A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolában az első szakképzési évfolyamon elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakiskola és a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdekképviseleti szervezet képviselőjének bevonásával a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, február első tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban.

(2) Ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara vagy országos gazdasági érdekképviseleti szervezet hatáskörébe sem, a gazdasági kamara a szintvizsga megszervezésébe a szakmai szervezet vagy szakmai kamara képviselőjét vonja be.

(3) A szintvizsga minden, a (4) bekezdésben meghatározott tanuló számára kötelező, amelynek eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara pótló, javító szintvizsgát szervez. A szakiskolai tanuló szakmai gyakorlati képzésére – a 26. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl – a tizedik-tizenegyedik évfolyamon a szintvizsga teljesítéséig kizárólag a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kerülhet sor.

(4) Szintvizsgát annak a szakiskolai tanulónak kötelező tennie, aki nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt a szakmai képzésben és nem rendelkezik érettségi végzettséggel.

(5) A szintvizsga követelményét a szakképesítés szakképzési kerettanterve alapján a gazdasági kamara a (2) bekezdésben megjelölt szervezet közreműködésével dolgozza ki. A szakiskola a felvételkor ismerteti a szintvizsga követelményeit a tanulóval, valamint a honlapján folyamatosan biztosítja a szintvizsga követelményeinek nyilvánosságát.


76. §

(2) A területileg illetékes gazdasági kamara a szakképző iskolával együttműködve ellátja a szintvizsga szervezését, továbbá a honlapján közzéteszi a szintvizsga-feladatbankot.”

 

A Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma a jogszabályi előírásoknak eleget téve az alábbiakban hozza nyilvánosságra a szintvizsgákkal kapcsolatos követelményeket, időpontokat:

A szintvizsga feladatbankját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszer oldala tartalmazza.

Kiválasztott szintvizsga feladatok szakképesítésenként:

Szakképesítés

SZVK – Kerettanterv

Feladat

Gépi forgácsoló

27/2012. NGM

Tájékoztató anyag
„B” feladatlap
Értékelő lap

Hegesztő

27/2012. NGM

Tájékoztató anyag
„D” feladatlap
Értékelő lap

Karosszérialakatos

12/2013. NFM

Tájékoztató anyag
„D” feladatlap
Értékelő lap

Épület- és szerkezetlakatos

14/2013. NGM

Tájékoztató anyag
„A” feladatlap
Értékelő lap

Ipari gépész

27/2012. NGM

Tájékoztató anyag
„D” feladatlap
Értékelő lap

A szintvizsgák helyszíne mindegyik csoport esetén a Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Központi Képzőhelye (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/a.).

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!       felveszem a kapcsolatot