Képzési szerkezet a 2018/2019-es tanévben

Szakgimnázium

A Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma a szakgimnázium 9-12. évfolyamán kerettantervi és ágazati képzést végez.

A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre.

A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett. A szakgimnáziumban folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai előkészítő oktatás szerves egységet alkot.

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez nélkülözhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával.

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, továbbépítésére, integrálására.

Az iskola a szakgimnáziumi képzésben az alábbi szakmacsoportokban és ágazatokban folytat oktató-nevelő munkát:

Sorszám Szakmacsoport Ágazat A szakképesítés Országos Képzési Jegyzék szerinti
száma megnevezése száma megnevezése száma megnevezése
1. 5. Gépészet IX. Gépészet 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
2. 7. Informatika XIII. Informatika 54 213 05 Szoftverfejlesztő
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető

 

Szakközépiskola

A Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma a szakközépiskola 9-11. évfolyamán a közismereti képzést tekintve közismereti kerettantervi, a szakmai képzést tekintve pedig szakképzési kerettantervi képzést végez.

A szakközépiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó tanuláshoz; beépítse a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tudásértelmezést, és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa.

A szakközépiskola további célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó műveltségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak feldolgozása, elsajátítása során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően érvényesüljön a Nemzeti alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfogása.

Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontosságát.

Az iskola a szakközépiskolai képzési rendszerben az alábbi szakképesítések megszerzésére irányuló képzések tekintetében folytat oktató-nevelő munkát:

Sorszám Szakmacsoport A szakképesítés Országos Képzési Jegyzék szerinti
száma megnevezése száma megnevezése
1. 5. Gépészet 34 521 03 Gépi forgácsoló
2. 34 521 04 Ipari gépész
3. 34 521 06 Hegesztő
4. 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos
5. 13. Közlekedés 34 525 06 Karosszérialakatos

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!       felveszem a kapcsolatot